GJELDSSPESIALISTEN

                * Gjeldsordning

                                   Gjeldsordningsloven gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer rett til å få kontroll over

                                   økonomien sin En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelda i en avgrensa

                                   periode, som hovedregel er på 5 år, mot å få sletta all restgjeld.


                                                         *GJELDSSANNERING

                    Har du mulighet til å fremskaffe et større beløp kan vi forhandle med kreditorene med å redusere                                                                              gjelda ved å utbetale et beløp kontant

     *NEDBETALINGS AVTALE 

                              Har du kommet i en situasjon hvor det er vanskelig å betale all gjeld hver mnd. kan vi hjelpe

                              deg med å forhandle med kreditorene om en nedbetalingsavtale slik at sakene ikke går videre

                              til rettslig inndrivelse.


Ta kontakt for uforpliktende samtale

Gratis førstegangskonsultasjon

 
 
 
 
 

Ta kontakt